Những Ngôi Sao Sáng tháng 10.2017

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Những Ngôi Sao Sáng tháng 10.2017

Lớp Xuất Sắc

Học sinh Xuất Sắc

Học sinh Giỏi nhất lớp

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp

 

 

Advertisements

Những Ngôi Sao Sáng năm học 2016-2017

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Những Ngôi Sao Sáng năm học 2016-2017

Học sinh Xuất Sắc

Học sinh Giỏi cấp Quốc Gia

Học sinh Giỏi cấp Thành phố

Học sinh Giỏi các trường THPT trong cụm 4

Học sinh Giỏi nhất lớp

Advertisements

Khen thưởng những Ngôi Sao sáng tháng 10.2016

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tập thể lớp Xuất Sắc: 8A2, 12A4

8a2 12a4

Học sinh Xuất Sắc

Học sinh Giỏi nhất lớp

Học sinh Tiến bộ  nhất lớp

Advertisements

Khen thưởng những Ngôi Sao sáng tháng 9.2016

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tập thể lớp Xuất Sắc: 9A1, 11A4

11a4 9a1

Học sinh Xuất Sắc

Học sinh Giỏi nhất lớp

Học sinh Tiến bộ nhất lớp

 

Advertisements