Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

Khen thưởng những Ngôi Sao sáng tháng 10.2016

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tập thể lớp Xuất Sắc: 8A2, 12A4

8a2 12a4

Học sinh Xuất Sắc

Học sinh Giỏi nhất lớp

Học sinh Tiến bộ  nhất lớp