Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Năm học 2017-2018, những Ngôi Sao sáng tháng 9/2017

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lớp Xuất Sắc: 8A1, 11A3.

Học sinh Xuất Sắc

Học sinh Giỏi nhất lớp

Học sinh Tiến bộ nhanh nhất lớp